Rejestr umów - nowe obowiązki oraz zmiany w prawie pracy i prawie oświatowym od 2022 r.

Scenariusz szkolenia

Ważne!
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały, w tym przykładowy rejestr umów.

OPIS TEMATU:

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z najważniejszymi zmianami w prawie pracy, które powinny nastąpić od sierpnia 2022 r. Do tych zmian należy zaliczyć kompleksowe uregulowanie pracy zdalnej, uregulowanie zasad prewencyjnych kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawców, wdrożenie dyrektywy UE 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców
i opiekunów (tzw. work-life balance), wdrożenie dyrektywy UE 2019/1152 z dnia
20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy
w Unii Europejskiej (tzw. dyrektywy informacyjnej).

Uczestnicy szkolenia zostaną również zapoznani z planowanymi zmianami dotyczącymi standardów zatrudniania pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i pedagogów specjalnych oraz zmianami
w ustawie o systemie oświaty w zakresie egzaminu ósmoklasisty.

Ponadto uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani ze zmianami w ustawie
o finansach publicznych w zakresie prowadzenia rejestru umów zwieranych przez jednostki sektora finansów publicznych.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cel szkolenia:

 • zapoznanie ze zmianami w ustawie Prawo oświatowe, w tym dotyczącymi standardów zatrudniania specjalistów szkole;
 • przybliżenie planowanych zmian w zakresie prawa pracy w związku z dyrektywami work-life balance, tzw. dyrektywą informacyjną i o ochronie sygnalistów;
 • omówienie planowanych zmian w Karcie Nauczyciela;
 • omówienie skutków zmian w ustawie o finansach publicznych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zmiany w ustawie Prawo oświatowe, w tym m.in.:
  a) standardy zatrudniania specjalistów
  b) zawieszenie zajęć w przedszkolu/szkole
  c) nauczanie zdalne – zmiany w statucie
  d) egzamin ósmoklasisty od roku szkolnego 2022/2023
 2. Planowane zmiany w Kodeksie pracy, między innymi w związku z:
  • dyrektywą work-life balance;
  • tzw. dyrektywą informacyjną;
  • pracą zdalną
 3. Planowane zmiany w Karcie Nauczyciela.
 4. Planowane zmiany w ustawie Prawo oświatowe.
 5. Zmiany w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych powodujące obowiązek prowadzenia rejestru umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych (art. 34a ust. 1 ufp).

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy szkół i przedszkoli

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.