Przemoc rówieśnicza w szkole i cyberprzestrzeni - rozpoznawanie, skuteczna profilaktyka i interwencja z wykorzystaniem Metody wspólnej sprawy.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Mimo, że od kilku lat dużo mówi się o przemocy w szkole, wprowadza różne działania, to ciągle stanowi ona jeden z poważniejszych problemów w placówkach oświatowych. Doświadczenie przemocy wpływa negatywnie nie tylko na osoby nią dotknięte, ale również na świadków przemocy. Dlatego tak ważne jest podejmowanie skutecznych, sprawdzonych strategii profilaktycznych oraz dobrej interwencji w szkołach, gdy jest taka potrzeba. Celem szkolenia jest przedstawienie skutecznych działań zapobiegających i zatrzymujących przemoc rówieśniczą w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem Metody wspólnej sprawy.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

  1. Usystematyzują wiedzę na temat agresji, przemocy rówieśniczej, jej rodzajów.
  2. Znać będą skuteczne strategie profilaktyczne przeciwdziałające przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy.
  3. Wiedzieć będą jak przeprowadzić dobrą interwencję w sytuacji przemocy w szkole.
  4. Znać będą metody i sposoby pracy z ofiarami i sprawcami przemocy ze szczególnym uwzględnieniem Metody wspólnej sprawy.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Agresja, przemoc i jej rodzaje – usystematyzowanie pojęć. Czynniki sprzyjające rozwojowi przemocy rówieśniczej.
  2. Wczesne rozpoznawanie przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy.
  3. Charakterystyka sprawców i ofiar przemocy.
  4. Skuteczne działania profilaktyczne, zapobiegające rozwojowi i eskalacji przemocy wśród uczniów w pracy indywidualnej, grupowej, klasie, całej szkole.
  5. Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda wspólnej sprawy.
  6. Sposoby pracy ze sprawcami i ofiarami przemocy – przykładowe programy, treningi, zajęcia.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240 minut)
Liczba uczestników: do 36 osób (w przypadku małych szkół istnieje możliwość łączenia)

INFORMACJE DODATKOWE:

Dyrektor szkoły i każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały i zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Od Państwa oczekujemy przygotowanej sali, w której można wyświetlić pokaz slajdów.