"POLSKI ŁAD” w praktyce – zmiany dla pracowników i pracodawców.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Od 1 stycznia 2022r. w ramach „Polskiego Ładu” wprowadzono nowelizację ustaw podatkowych. Wejście w życie wprowadza szereg zmian zarówno dla pracowników i pracodawców. Szkolenie ma na celu zapoznanie słuchaczy z zupełnie nowymi zasadami rozliczeń, kwotą wolną od podatku, kosztami uzyskania przychodu, ulg – dla klasy średniej, na dzieci 4+, dla pracowników uprawnionych, a niepobierających świadczeń emerytalnych, likwidacją rozliczeń składki zdrowotnej oraz szeregiem innych rozwiązań.
Będzie także możliwość zadawania pytań.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. pozna najistotniejsze informacje dotyczące ustawy z dnia 16 listopada 2021;
 2. nową skalą podatkową, kwotę wolną od podatku;
 3. otrzyma pakiet wzorów oświadczeń;
 4. materiały niezbędne dla dyrektora i pracowników.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Polski Ład-założenia ogólne programu społeczno-gospodarczego.
 2. Zmiany w progu podatkowym i kwocie zmniejszającej podatek (nowa tarcza podatkowa).
 3. Obowiązki podatników (pracowników) – składanie PIT-2.
 4. Likwidacja odliczeń składki zdrowotnej.
 5. Ulga dla klasy średniej-obowiązki podatników (oświadczenie podatnika).
 6. Zmiany rozliczania wynagrodzeń- przykłady.
 7. Obowiązki podatników przy zaliczkach na podatek dochodowy od wynagrodzeń.
 8. Omówienie wzorów oświadczeń przy stosowaniu nowych ulg art.21 ust.1 pkt. 152-154 uopdof. (ulga na powrót, ulga dla 4 rodziców, ulga dla osób po 60.roku życia kobiety i po 65.roku życia mężczyźni).
 9. Zmiany w rocznym rozliczeniu PIT (samotny rodzic, odliczenia składki na ZZ, wspólne rozliczenie małżonków stosujących ulgę dla klasy średniej).
 10. Koszty uzyskania przychodu dla wieloetatowców – nowe możliwości prawne.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 3 godziny (180  min)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń 

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej;
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online -odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.