Podsumowanie pracy przedszkola w roku szkolnym 2020/21.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Kończy się rok trudnej pracy w przedszkolu. Przychodzi czas na podsumowanie i ocenę jego działalności we wszystkich obszarach. Nauczyciele realizowali zgodnie  z przepisami prawa zadania wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze osiągając określone efekty. Dyrektor realizował zadania wynikające z nadzoru.
   Szkolenie pomoże Państwu w sprawnym i skutecznym podsumowaniu pracy przedszkola w roku szkolnym 2020/21. Przedstawimy rozwiązania dotyczące podsumowania nadzoru z gotowymi wnioskami z ewaluacji, kontroli, wspomagania, monitorowania i obserwacji zajęć. Podpowiemy jak sprawnie przygotować analizy i oceny realizacji zadań nauczycieli i jak przeprowadzić zebranie podsumowujące pracę przedszkola. Podamy materiały do pracy zespołowej nauczycieli. Podpowiemy jak sprawnie przedstawić informację o pracy przedszkola w trybie stacjonarnym, hybrydowym i zdalnym. Serdecznie zapraszamy.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik szkolenia potrafi sprawnie dokonać analizy i oceny swojej pracy , sformułować wnioski i ustalić rekomendacje.
 2. Będzie wiedział jak dokonać podsumowania nadzoru pedagogicznego, przedstawić wnioski, pokazać efektywność jego sprawowania.
 3. Potrafi wskazać zmiany dokonane w planie nadzoru w związku z organizacją pracy przedszkola w trybie zdalnym, hybrydowym i stacjonarnym.
 4. Sprawnie przeprowadzi radę podsumowującą pracę przedszkola z niezbędnymi uchwałami, zapisami w protokole i wnioskami.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Przepisy prawa oświatowego a zadania dyrektora i nauczycieli dotyczące podsumowania pracy przedszkola.
 2. Ustalenie zadań dla członków rady pedagogicznej, podanie wzorów opracowań ocen i analiz.
 3. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej, wzory opracowań.
 4. Ocena efektów kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacja celów i zadań z podstawy programowej – przykładowe rozwiązania.
 5. Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego – podanie gotowych opracowań.
 6. Przygotowanie i przeprowadzenie zebrania podsumowującego pracę przedszkola – podjęcie uchwały w sprawie wykorzystania wyników nadzoru – wzór uchwały z propozycją realizacji wniosków.
 7. Informacja dyrektora i nauczycieli o realizacji zadań przedszkola w trybie stacjonarnym, hybrydowym i zdalnym.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs za naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa 9.00 – 13. 00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej;
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.