Organizacja wsparcia i pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią covid-19 zgodnie z wytycznymi men.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Jeden z kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 obliguje szkoły do zapewnienia wsparcia psychologiczno- pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej spowodowanej pandemią COVID – 19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmocnienia dobrego klimatu szkoły i poczucia bezpieczeństwa.

   Wnioski z licznych badań wskazują również na osłabioną kondycję psychiczną uczniów, przybywa dzieci z różnymi zaburzeniami nastroju, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Stąd rekomendacje i wytyczne MEN dotyczące podejmowania dodatkowych działań związanych z pomocą psychologiczno – pedagogiczną oraz na rzecz wzmacniania kondycji psychicznej uczniów i ogólnej profilaktyki zdrowia psychicznego.

   Podczas szkolenia dowiecie się Państwo jak rozpoznawać uczniów wymagających pomocy i wsparcia, jak dobrze zorganizować i udokumentować pomoc psychologiczno – pedagogiczną w szkole, w jaki sposób otoczyć opieką i udzielać wsparcia uczniom w sytuacjach kryzysowych. Poznacie Państwo przykładowe metody i sposoby budowania pozytywnego klimatu szkoły. Przedstawione zostaną przykłady dobrych praktyk, przykłady procedur, dokumentów związanych z pomocą psychologiczno – pedagogiczną, materiały edukacyjne do wykorzystania w pracy z uczniami.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 • uzyskanie umiejętności rozpoznawania najistotniejszych symptomów zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży
 • poznanie charakterystyki ucznia w sytuacji kryzysowej
 • uzyskanie umiejętności w zakresie badania i budowania pozytywnego klimatu w klasie, szkole
 • doskonalenie umiejętności organizacji, udzielania i dokumentowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • uzyskanie umiejętności w zakresie udzielania pomocy i wsparcia uczniowi w kryzysie, z zaburzeniami emocjonalnymi

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Krótka charakterystyka kondycji psychicznej uczniów w dobie pandemii.
 2. Najistotniejsze symptomy zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży – depresja, zaburzenia lękowe, PTSD.
 3. Uczeń w sytuacji kryzysowej, szczególnie związanej z pandemią COVID – 19 – na co zwracać uwagę?
 4. Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów wymagających opieki, wsparcia, pomocy – przykłady narzędzi.
 5. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole zgodnie z wytycznymi MEN oraz po uwzględnieniu rozpoznanych potrzeb uczniów. Przykłady procedur, rozwiązań.
 6. Rekomendacje dla szkoły w zakresie budowania systemu wsparcia i pomocy uczniom.
 7. Zadania specjalistów, wychowawców, nauczycieli.
 8. Kierunki, sposoby pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom w kryzysie, z zaburzeniami emocjonalnymi, ze SPE. Przykłady dobrych praktyk.
 9. Wzmacnianie kondycji psychicznej uczniów – przykładowe działania w szkole.
 10. Dokumentowanie pomocy i wsparcia psychologiczno – pedagogicznego.
 11. Budowanie pozytywnego klimatu i poczucia bezpieczeństwa w klasie, w szkole.
  Narzędzie do badania klimatu szkoły, kierunki pracy, metody, scenariusze zajęć, materiały edukacyjne dla uczniów i rodziców.
 12. Dyskusja, pytania do wykładowcy.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, wychowawcy, nauczyciele.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.