Organizacja pracy przedszkola oraz nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021/22.

NOWOŚĆ !

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Z nadzieją rozpoczniemy nowy rok szkolny 2021/22 , wierząc, że po trudach ubiegłego roku i nadzwyczaj ofiarnej pracy dyrektora, nauczycieli i innych pracowników- ten czas, pełen wyzwań mamy za sobą.
   W nowy roku szkolnym nie pozostaniecie Państwo sami. Zrobimy wszystko, aby podczas spotkań przedstawić gotowe plany nadzoru, projekty i arkusze, wskazówki do zaplanowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, nowe rozwiązania do doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zaproponujemy niezbędne rozwiązania w planie pracy przedszkola i planach zespołów nauczycielskich. Przedstawimy obowiązujące i projektowane zmiany w prawie oświatowym. Pokażmy też jak zaplanować sierpniowe zebranie z radą pedagogiczną i pokierować pracą przedszkola tak, aby jego funkcjonowanie było gwarancją spokojnej i bezstresowej pracy w całym roku szkolnym 2021/22.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cel szkolenia:
Pomoc i wsparcie dyrektorowi i nauczycielom w zaplanowaniu pracy przedszkola
w nowym roku szkolnym 2021/22.

Uczestnicy szkolenia:

 1. Poznają zmiany w przepisach prawa oświatowego i będą wiedzieli jakie rozwiązania wprowadzić w pracy przedszkola.
 2. Potrafią opracować plan nadzoru, dostosowując go do specyfiki placówki.
 3. Prawidłowo dokonają modyfikacji takich dokumentów jak statut, regulaminy i procedury oraz innych dokumentów obowiązujących w przedszkolu.
 4. Przestawią w sposób ciekawy i nowatorski realizację zadań w planie pracy przedszkola i innych planach.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Nowe akty prawne regulujące pracę przedszkola – analiza i omówienie.
 2. Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa i kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego.
 3. Nowa budowa planu nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem zmian – przykładowe opracowanie.
 4. Podanie gotowych projektów ewaluacji wewnętrznej, arkuszy kontroli, monitorowania i obserwacji zajęć.
 5. Zaplanowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej – zadania nauczycieli i specjalistów.
 6. Organizacja doskonalenia zawodowego- propozycje, formy wsparcia.
 7. Nowelizacja dokumentacji przedszkolnej – statutu, regulaminów, procedur.
 8. Planowanie pracy przedszkola – plan pracy przedszkola, plany pracy zespołów, inne plany pracy, zestaw programów wychowania przedszkolnego.
 9. Przygotowanie i przeprowadzenie sierpniowego i wrześniowego zebrania rady pedagogicznej, porządek zebrania.
 10. Awans zawodowy – rozpoczęcie stażu, niezbędna dokumentacja.
 11. Omówienie zadań organizacyjnych niezbędnych przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 12. Podsumowanie, wymiana doświadczeń.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy przedszkoli, wicedyrektorzy, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs za naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa 9.00-13. 00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej;
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.