Odpowiedzialność prawna nauczycieli za bezpieczeństwo uczniów .

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Bezpieczeństwo uczniów jest tematem zawsze aktualnym i zawsze wartym przypominania. W kontekście odpowiedzialności prawnej nauczycieli pozostaje istotnym stwierdzenie, że bezpieczny uczeń, to bezpieczny nauczyciel. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia od chwili jego wejścia do szkoły. Zawsze za ucznia odpowiada nauczyciel, na lekcji, podczas przerwy, na wycieczce, dyskotece… Zawsze też mogą się zdarzyć sytuacje zagrażające bezpieczeństwu. Do nich warto przygotować się wyprzedzająco, tworząc szkolne procedury.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

  1. Uczestnik zna przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa uczniów.
  2. Uczestnik rozumie konieczność zbudowania szkolnego systemu bezpieczeństwa.
  3. Uczestnik zna konsekwencje prawne nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Odpowiedzialność prawna /porządkowa, dyscyplinarna, karna, cywilna/ za bezpieczeństwo uczniów.
  2. Nadzór nad uczniami w czasie zajęć edukacyjnych i w czasie przerw.
  3. Procedury postępowania w sytuacji zagrożenia.
  4. Organizacja wyjść, wycieczek i imprez szkolnych.
  5. Budowanie szkolnego systemu bezpieczeństwa.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240 minut)
Liczba uczestników: do 36 osób (w przypadku małych szkół istnieje możliwość łączenia)

INFORMACJE DODATKOWE:

Dyrektor szkoły i każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały i zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Od Państwa oczekujemy przygotowanej sali, w której można wyświetlić pokaz slajdów.