Obserwacja zajęć prowadzonych zdalnie i stacjonarnie w szkole i przedszkolu. Ustalenie rekomendacji w celu podniesienia jakości pracy szkoły/przedszkola.

Scenariusz szkolenia

Ważne!
Podczas szkolenia słuchacze otrzymują przykładowe arkusze, dotyczące obserwacji zajęć nauczycieli różnych specjalności w ich pracy zdalnej i stacjonarnej.

OPIS TEMATU:

   Powoli zaczynamy podsumowywać rok szkolny 2020/21. Rok trudny, w którym organizacja pracy szkoły przebiegała z uwzględnieniem trzech modułów nauczania: stacjonarnego, hybrydowego i zdalnego. Niewątpliwie trudnym zadaniem była realizacja form nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/placówki.
   Jednym z ważnych zadań jest obserwacja zajęć. Obserwacja zajęć najczęściej jest kojarzona z nadzorem, kontrolą czy oceną pracy. Warto jednak zobaczyć w niej szansę na rozwój, zarówno dla obserwujących , jak i prowadzących. Możliwość obserwowania lekcji i jej wspólne omówienie to jedno z najbardziej rozwojowych doświadczeń nauczyciela. Dobrym zwyczajem są tzw. lekcje koleżeńskie, które dla prowadzącego i obserwatorów mają charakter doskonalący i wspierający.
   Obserwacja zajęć powinna być prowadzona w atmosferze życzliwości, przychylności i merytorycznego spojrzenia na sposób prowadzenia zajęć. Dyskusja po skończonych zajęciach powinna zmierzać do podkreślenia mocnych stron prowadzonych zajęć i wskazywać kierunek poprawy. Omówienie po obserwacji powinno stać się podstawą rozwoju nauczyciela. Poprawnie prowadzone zajęcia, w sposób atrakcyjny i ciekawy zapewniają wysoką jakość pracy szkoły.
   Podczas szkolenia pokażemy Państwu różne aspekty obserwacji zajęć, które są wsparciem nauczyciela w rozwoju i przyczyniają się podniesienia jakości pracy szkoły/przedszkola.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik ugruntowuje swoją wiedzę na temat poprawnej budowy zajęć.
 2. Pozna zasady prawidłowo prowadzonej obserwacji.
 3. Będzie wiedział jak zbudować informację zwrotną przekazywaną nauczycielom.
 4. Otrzyma liczne wzory arkuszy obserwacji do wykorzystania w swojej pracy.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Omówienie zadań dyrektora i kadry kierowniczej w sprawowaniu nadzoru.
 2. Obserwacja jako jedna z form nadzoru pedagogicznego, cechy dobrej obserwacji, zasady jej prowadzenia.
 3. Budowa prawidłowych zajęć – cele zajęć, kryteria oceniania, informacja zwrotna, monitorowanie pracy ucznia, ewaluacja zajęć.
 4. Stosowanie przez nauczyciela oceniania kształtującego, aktywizujących metod pracy, kształtowanie kompetencji kluczowych.
 5. Etapy obserwacji, przygotowanie, realizacja, podsumowanie i ocena.
 6. Przykładowe wzory arkuszy obserwacji dotyczące zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i innych.
 7. Zapoznanie z technikami udzielania informacji zwrotnej, poprawna budowa informacji zwrotnej.

ADRESACI SZKOLENIA:

Wicedyrektorzy, dyrektorzy, nauczyciele, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs za naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa 9.00-13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.