Nowy nadzór pedagogiczny - planowanie i realizacja zadań w oparciu o aktualne przepisy prawa.
Gotowe wzory dokumentów.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Minister Edukacji i Nauki podpisał 30 sierpnia zmiany do rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym. 31 sierpnia dokument został przekazany do podpisu innym ministrom. Zmiany dotyczą form nadzoru pedagogicznego a także sposobu realizacji zadań wynikających z nadzoru przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny. Modyfikacji uległ też termin przedstawienia planu nadzoru radzie pedagogicznej. Ten termin to 30 dni od dnia wejścia w życie zmienionego aktu prawnego.
   Podczas szkolenia szczegółowo omówimy zmiany w nadzorze, przedstawimy plan nadzoru, zaproponujemy sposoby realizacji tych form.
   Pokażemy też jak dokumentować zdania wynikające z nadzoru, podpowiemy ciekawe rozwiązania a także jak je realizować, aby utrzymać wysoką jakość pracy szkoły/placówki.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Słuchacz potrafi tak realizować poszczególne formy nadzoru, aby przyniosły określone efekty dla ucznia i motywowały nauczycieli do pracy na wysokim poziomie.
 2. Uczestnik wie jak dokumentować zadania wynikające z planu nadzoru pedagogicznego.
 3. Potrafi w swojej pracy kierować się aktualnymi rozwiązaniami wynikającymi z przepisów prawa.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Omówienie aktualnych przepisów prawa dotyczących nadzoru pedagogicznego ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian.
 2. Nadzór sprawowany przez dyrektora i organ nadzoru pedagogicznego.
 3. Przedstawienie propozycji planu nadzoru z uwzględnieniem zmian.
 4. Analiza i omówienie narzędzi do kontroli.
 5. Wspomaganie nauczycieli wynikające z obserwacji, wniosków, informacji zwrotnej.
 6. Obserwacja jako jedna z form nadzoru pedagogicznego, cechy dobrej obserwacji.
 7. Etapy obserwacji, przygotowanie, realizacja, podsumowanie i ocena.
 8. Przykładowe wzory arkuszy obserwacji dotyczące zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i innych.
 9. Realizacja wyników i wniosków z nadzoru, formułowanie rekomendacji, podjęcie uchwały.
 10. Omówienie przykładowych rozwiązań podnoszących jakość pracy szkoły.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs z naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 9.00-13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, podczas szkoleń online materiały są dostępne w wersji elektronicznej. Dyrektorzy skorzystają
z licznych, gotowych wzorów dokumentów.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.