Dyrektorze, jeżeli nie zdążyłeś jeszcze dokonać zmian w planie nadzoru – to szkolenie jest dla Ciebie. Dowiesz się wszystkiego o zmianach i otrzymasz gotowy plan oraz inne narzędzia do nadzoru.

Nowy nadzór – budowa planu nadzoru zgodnie ze zmianami, realizacja i dokumentowanie.
Gotowe wzory dokumentów.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Od 1 września obowiązuje rozporządzenie zmieniające w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. u. z 2021 r., poz.1618). Zmiany dotyczą form nadzoru pedagogicznego a także sposobu realizacji zadań wynikających z nadzoru przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny. Z rozporządzenia usunięto ewaluację zewnętrzną całościową i problemową oraz ewaluację wewnętrzną. Wyeliminowano także monitorowanie. Modyfikacji uległ też termin przedstawienia planu nadzoru radzie pedagogicznej. Ten termin to 30 dni od dnia wejścia w życie zmienionego aktu prawnego.

   Podczas szkolenia szczegółowo omówimy zmiany w nadzorze, przedstawimy plan nadzoru, zaproponujemy sposoby realizacji tych form.

   Pokażemy też jak dokumentować zdania wynikające z nadzoru, podpowiemy ciekawe rozwiązania a także jak je realizować, aby utrzymać wysoką jakość pracy szkoły/placówki.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik potrafi zmodyfikować plan nadzoru pedagogicznego opisując go pod kątem celów wynikających z kontroli.
 2. Słuchacz potrafi tak realizować poszczególne formy nadzoru, aby przyniosły określone efekty dla ucznia i motywowały nauczycieli do pracy na wysokim poziomie.
 3. Uczestnik wie jak dokumentować zadania wynikające z planu nadzoru pedagogicznego.
 4. Potrafi w swojej pracy kierować się aktualnymi rozwiązaniami wynikającymi z przepisów prawa.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Omówienie aktualnych przepisów prawa dotyczących nadzoru pedagogicznego ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian.
 2. Nadzór sprawowany przez dyrektora i organ nadzoru pedagogicznego.
 3. Przedstawienie propozycji planu nadzoru dla przedszkola i szkoły z uwzględnieniem zmian.
 4. Analiza i omówienie narzędzi do kontroli.
 5. Wspomaganie nauczycieli wynikające z obserwacji, wniosków, informacji zwrotnej.
 6. Obserwacja jako jedna z form nadzoru pedagogicznego, cechy dobrej obserwacji.
 7. Etapy obserwacji, przygotowanie, realizacja, podsumowanie i ocena.
 8. Przykładowe wzory arkuszy obserwacji dotyczące zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i innych.
 9. Realizacja wyników i wniosków z nadzoru, formułowanie rekomendacji, podjęcie uchwały.
 10. Czas na odpowiedzi na pytania słuchaczy.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół i przedszkoli.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.