Nowy awans zawodowy, ocena pracy oraz inne zmiany w Karcie Nauczyciela.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

     Zmiany zawarte w Karcie Nauczyciela, nowym rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego i rozporządzeniu w sprawie oceny pracy nauczycieli wprowadzają zasadnicze różnice w uzyskiwaniu stopni awansu zawodowego nauczycieli i ocenie pracy. Zmniejszona liczba stopni awansu zawodowego, nowe warunki zatrudnienia, pozytywna ocena przeprowadzonych zajęć i jej wpływ na zatrudnienie a także powiązanie awansu z oceną pracy to tylko niektóre z nich.
     Szczególnej staranności wymaga analiza przepisów przejściowych dotycząca awansu zawodowego nauczycieli kontraktowych i mianowanych. Podczas szkolenia wskażemy prawne rozwiązania w zakresie awansu, przeanalizujemy indywidualne przypadki dotyczące poszczególnych nauczycieli, będących w trakcie awansu i rozpoczynających ścieżkę awansu według nowych przepisów. Przypomnimy, jakie wymagania należy spełnić, aby uzyskać stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego po zmianach w przepisach prawa, a jakie realizować zadania według ścieżki dotychczasowej. Omówimy procedurę oceny pracy, w tym odwołanie od oceny, przedstawimy kryteria podstawowe i dodatkowe oceny pracy zawarte w nowym rozporządzeniu. Serdecznie zapraszamy.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik pozna nową ścieżkę awansu zawodowego.
 2. Będzie wiedział, jakie warunki należy spełniać, aby uzyskać poszczególne stopnie awansu.
 3. Pozna skutki negatywnej opinii komisji.
 4. Potrafi zinterpretować przepisy przejściowe dla nauczycieli kontraktowych i mianowanych.
 5. Zrozumie powiązanie awansu zawodowego z formą zatrudnienia.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Analiza porównawcza – awans dotychczasowy a proponowane zmiany.
 2. Przygotowanie do zawodu na stopień nauczyciela mianowanego, jego przebieg i warunki szczególne.
 3. Zadania mentora w przygotowaniu zawodowym nauczyciela rozpoczynającego pracę.
 4. Obowiązek prowadzenia zajęć w celu wzmocnienia umiejętności praktycznych.
 5. Ocena pracy w awansie zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego z uwzględnieniem kryteriów zawartych w rozporządzeniu.
 6. Skutki pozytywnej i negatywnej opinii komisji na uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego i formę zatrudnienia.
 7. Przepisy przejściowe dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, szczegółowe rozwiązania.
 8. Podwyższenie wynagrodzenia, konsultacje dla uczniów i ich rodziców oraz inne rozwiązania.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy szkół i placówek, wicedyrektorzy, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs online lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 9.00 – do 13. 00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej i papierowej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.