Obowiązki dyrektora w związku z wykonywaniem zadań kierownika zakładu pracy, w tym prowadzeniem akt osobowych.

Scenariusz szkolenia

Ważne!
Uczestnicy otrzymają przykładowe wzory dokumentów kadrowych

OPIS TEMATU:

Znajomość czynności z zakresu prawa pracy to warunek prawidłowego nawiązania stosunku pracy i uniknięcia ewentualnych procesów sądowych w przyszłości.
Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami zatrudniania pracowników pedagogicznych i samorządowych, w tym rodzajami wymaganych do zatrudnienia dokumentów. Będzie możliwość zapoznania się z zasadami prowadzenia akt osobowych w świetle ostatnich zmian w prawie, zasadami ewidencjonowania czasu pracy oraz uprawnieniami pracowniczymi.
Będzie możliwość zadawania pytań.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. poznanie warunków prawidłowego sporządzania umów nawiązujących stosunek pracy
 2. poznanie zasad przyznawania uprawnień pracowniczych
 3. poznanie zasad prawidłowego ewidencjonowania czasu pracy

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zatrudnianie nauczycieli w świetle Karty Nauczyciela:
 1. warunki zatrudnienia  
 2. umowa przez mianowanie 
 3. zawieranie umów na czas nieokreślony
 4. zawieranie umów na czas określony
 5. przekształcenie stosunku pracy
 1. Etat łączony
 2. Porozumienie zmieniające
 3. Prowadzenie akt osobowych pracownika w świetle zmian w Kodeksie pracy
 4. Czas pracy
 5. Ewidencja czasu pracy
 6. Uprawnienia pracownicze:
 1. związane z rodzicielstwem
 2. socjalne
 3. do nagrody jubileuszowej
 4. do nagrody za osiągnięcia w pracy zawodowej
 1. Urlopy pracownicze:
 1. urlop wypoczynkowy
 2. urlop uzupełniający 
 3. urlop dla poratowania zdrowia
 4. urlop „szkoleniowy”
 5. inne dni wolne
 6. urlop bezpłatny
 1. Inne uprawnienia pracownicze:
 1. do świadczenia urlopowego
 2. do legitymacji służbowej
 3. do pomocy zdrowotnej
 4. do dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 1. Zatrudnianie pracowników administracji i obsługi w szkołach i przedszkolach, w tym służba przygotowawcza, oceny okresowe.
 

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów szkół i przedszkoli

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej;
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.