Ruch kadrowy w oświacie. Wypowiadanie stosunku pracy i inne kadrowe rozwiązania.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Organizacja nowego roku szkolnego wiąże się z ruchem służbowym, który w oświacie dotyczy ściśle określonego czasu. Opracowując arkusz organizacji, dyrektor pozyskuje informację co do potrzeb kadrowych, w tym ujawnia się potrzeba dokonywania wypowiedzenia stosunku pracy niektórym pracownikom.
W czasie szkolenia zostaną omówione zasady wypowiadania stosunku pracy zawartego na czas nieokreślony i na podstawie mianowania oraz kryteria brane pod uwagę, jeżeli trzeba dokonać wyboru, który pracownik ma być zwolniony.
Szkolenie jest szczególnie polecane dyrektorom rozpoczynającym pracę na stanowisku, ale nie tylko, ponieważ znajomość czynności z zakresu prawa pracy to warunek uniknięcia ewentualnych procesów sądowych w przyszłości.
Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami zwalniania pracowników pedagogicznych i samorządowych oraz z zasadami współpracy ze związkami zawodowymi.
Uczestnicy otrzymają przykładowe wzory dokumentów kadrowych, w tym przykładowe kryteria zwalniania nauczycieli.
Będzie możliwość zadawania pytań.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. poznanie warunków prawidłowego wypowiedzenia stosunku pracy nauczycielowi
 2. poznanie zasad wypowiadania stosunku pracy pracownikom samorządowym
 3. poznanie zasad prawidłowego sporządzania dokumentacji w przedmiocie rozwiązywania stosunku pracy i współpracy ze związkami zawodowymi
 4. poznanie zasad opracowania i wdrożenia kryteriów rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielem

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wypowiadanie stosunku pracy w świetle Karty Nauczyciela:
  1) zawartego przez mianowanie
  2) zawartego na czas nieokreślony
  3) przekształcenie stosunku pracy
  4) przeniesienie w stan nieczynny
  5) etat łączony
  6) porozumienie zmieniające
 2. Zakaz wypowiadania stosunku pracy
 3. Kryteria wypowiadania stosunku pracy
 4. Urlop zdrowotny a wypowiedzenie stosunku pracy
 5. Współpraca ze związkami zawodowymi
 6. Wypowiadanie stosunku pracy w świetle wyroków sądowych
 7. Rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami samorządowymi.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.