Jak wspierać i pomagać dzieciom z Ukrainy w przedszkolu i w szkole.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   W związku z trwającą wojną, coraz więcej ukraińskich dzieci z rodzicami znajduje bezpieczne miejsca zamieszkania w Polsce. Większość z nich już jest lub wkrótce będzie wychowankami przedszkoli, uczniami szkół. Ich bagaż trudnych przeżyć, emocji, doświadczeń jest bardzo duży i dla nas często niewyobrażalny. Część dzieci ma specjalne potrzeby edukacyjne. Wszystkie dzieci ukraińskie będą wymagać wparcia i pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie placówki oświatowej.

   Podczas szkolenia przybliżone zostaną aktualne przepisy prawa oświatowego, wytyczne MENiS dotyczące organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci ukraińskich, metody i sposoby ich wsparcia w bieżącej pracy nauczycieli oraz trudności i problemy z jakimi mogą się borykać, min. kryzys psychologiczny, zespół stresu pourazowego (PTSD).

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Słuchacze po szkoleniu:

 1. Poznają symptomy kryzysu psychologicznego, zespołu stresu pourazowego (PTSD) u dzieci.
 2. Wiedzieć będą jak wspierać i pomagać w bieżącej pracy dzieciom ukraińskim borykającym się z powyższymi problemami.
 3. Potrafią zorganizować pomoc psychologiczno- pedagogiczną uczniom z Ukrainy w swojej placówce, poznają praktyczne rozwiązania w tym zakresie.
 4. Poznają sposoby wspierania samych siebie.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Sytuacja psychologiczna i emocjonalna dziecka w obliczu kryzysu zbrojnego.
 2. Dziecko w kryzysie psychologicznym.
 3. Symptomy zespołu stresu pourazowego (PTSD) u dzieci.
 4. Podstawy prawne, wytyczne MENiS dotyczące pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom z Ukrainy.
 5. Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom ukraińskim w przedszkolu, szkole – praktyczne rozwiązania.
 6. Sposoby dbania o własny dobrostan psychiczny, będący podstawą pomagania innym.
 7. Wsparcie i pomoc uczniom z problemami emocjonalnymi oraz ze SPE w bieżącej pracy nauczycieli.
 8. Rola wychowawców klas.
 9. Zadania specjalistów w przedszkolu, szkole.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy, nauczyciele przedszkoli, szkół, psycholodzy, pedagodzy.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs z naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 12.00 do 16.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej;
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.