Jak realizować nadzór

Kochani,

   Podaliście swój plan nadzoru radzie pedagogicznej do 15 września 2020 r. Należałoby się zastanowić jak realizować zadania wynikające z tego planu, co zrobić, gdy w sytuacji zagrożenia i przejścia na formę hybrydową czy zdalne nauczanie w całej placówce napotkamy na trudności w realizacji tych form. Sposób sformułowania zadań, ich ilość powinny w każdej z tych sytuacji gwarantować realizację.
   Planujemy takie szkolenie, podczas którego przedstawimy zadania konieczne do realizacji w ramach nadzoru, oraz zadania dodatkowe, które dyrektor może zrealizować. Zwrócimy uwagę przede wszystkim na taki sposób realizacji zadań, aby nadzór służył podniesieniu jakości pracy szkoły i placówki. Przedstawimy też różne narzędzia dokumentowania nadzoru.
   Szkolenie „Sprawna i skuteczna realizacja zadań nadzoru pedagogicznego dyrektora w celu podniesienia jakości pracy szkoły/placówki” prowadzone będzie zarówno w formie stacjonarnej z zachowaniem reżimu sanitarnego jak i online, po zasięgnięciu Waszej opinii.

Osoba prowadząca to szkolenie to Halina Szymańska, mająca z Wami kontakt od 15 lat podczas różnych szkoleń.

Informacje znajdzie na stronie www.eduhalina.pl oraz wyślemy na e -maila.

Zapraszam Państwa do zapoznania się ze scenariuszem tego szkolenia.

Sprawna i skuteczna realizacja zadań nadzoru pedagogicznego dyrektora w celu podniesienia jakości pracy szkoły/placówki.