Jak przygotować sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego uwzględniające zmiany wynikające z pracy zdalnej, hybrydowej i stacjonarnej szkoły.

Scenariusz szkolenia

Ważne!
Podczas szkolenia zostaną omówione krok po kroku wnioski z nadzoru i rekomendacje. Wspólnie opracujemy sprawozdanie z nadzoru za rok szkolny 2020/21.

OPIS TEMATU:

   Niezależnie od organizacji pracy szkoły w trybie stacjonarnym, hybrydowym czy zdalnym, dyrektor jest zobowiązany do realizacji zadań ujętych w planie nadzoru. Jeżeli pewnych zadań ze względu na stan epidemii nie byliśmy w stanie zrealizować wprowadziliśmy zmiany i poinformowaliśmy o tym radę pedagogiczną.
   Podczas szkolenia przeanalizujemy z Państwem plan nadzoru i zaproponujemy zmiany, które są niezbędne. Podpowiemy czym zastąpić zadania, których nie uda się zrealizować ze względu na trójmodułowy wariant pracy szkoły. Przedstawimy ciekawe wnioski i rekomendacje do pracy w nowym roku szkolnym.
   Podamy przykładowe sposoby opracowania sprawozdań z nadzoru. Wskażemy dyrektorowi, które zadania zapewnią wysoką jakość pracy szkoły. Serdecznie zapraszamy.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik szkolenia wie, jakie zmiany należy wprowadzić w planie nadzoru ze wzglądu na trudności dotyczące trójmodułowej organizacji pracy szkoły.
 2. Słuchacz potrafi wprowadzić zmiany i opracować nowe rozwiązania pod kątem wysokiej jakości pracy szkoły.
 3. Potrafi tak zbudować sprawozdanie z realizacji planu nadzoru za rok szkolny 2020/21.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Krótkie przypomnienie zadań dyrektora i kadry kierowniczej dotyczące realizacji planu nadzoru.
 2. Wyniki i wnioski z ewaluacji wewnętrznej, ustalenie rekomendacji.
 3. Kontrola przestrzegania przepisów prawa – wnioski i rekomendacje.
 4. Wnioski i rekomendacje dotyczące wspomagania nauczycieli.
 5. Obserwacje zajęć prowadzonych zdalnie i stacjonarnie – omówienie wniosków i ustalenie rekomendacji.
 6. Przykładowe opracowanie wniosków z monitorowania. Próba ustalenia rekomendacji.
 7. Analiza zadań dyrektora – jako informacja o pracy szkoły w zdalnym nauczaniu.
 8. Omówienie przykładowych sprawozdań z nadzoru pedagogicznego – nowe rozwiązania.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs z naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa 9.00-13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej;
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.