Finansowanie wybranych zadań oświatowych w świetle obowiązujących przepisów prawa – kompetencje dyrektora i innych organów szkoły.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ponoszonej w związku z wydatkowaniem środków publicznych, w tym z uwzględnieniem ostatnich zmian w obowiązujących przepisach prawa.
Podczas szkolenia zostaną omówione przykłady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, z uwzględnieniem orzecznictwa w przedmiotowym zakresie.
Będzie także możliwość zadawania pytań.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnik szkolenia otrzyma materiały, w tym przykłady konkretnych dokumentów w przedmiotowym zakresie, np. procedur wydatkowania środków w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazania odpowiedzialności z zakresu gospodarki finansowej.

Cele: poznanie zasad:

 1. tworzenia projektu planu finansowego
 2. zaciągania zobowiązań bez narażenia się na odpowiedzialność za przekroczenie dyscypliny finansów publicznych
 3. wydatkowania środków publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych
 4. odpowiedzialności dyrektora za gospodarkę finansową i prowadzenie rachunkowości

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Planowanie finansowe w świetle ustawy o finansach publicznych
 2. Zaciąganie zobowiązań w świetle ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 3. Zawieranie umów w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych
 4. Zawieranie umów ubezpieczeniowych
 5. Finansowanie wycieczek szkolnych
 6. Zbiórki pieniężne na terenie szkoły
 7. Odpowiedzialność dyrektora w świetle ustawy o rachunkowości
 8. Przykłady naruszenia dyscypliny finansów publicznych

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów szkół i przedszkoli.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs z naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 9.00 do 13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.