Efektywne podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2020/21.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Zbliża się zakończenie roku szkolnego 2020/21. Roku trudnego, pełnego wyzwań i odpowiedzialnych zadań. Organizacja pracy szkoły odbywała się najczęściej w trybie zdalnym, czasem hybrydowym czy stacjonarnym.
   Niezależnie od form prowadzonych zajęć i pracy szkoły dyrektor sprawował nadzór. Wspomagał nauczycieli i uczniów, kontrolował przestrzeganie przepisów prawa, obserwował zajęcia prowadzone zdalnie i stacjonarnie, omawiał je. Wspierał także rodziców. Dbał o zachowanie reżimu sanitarnego, czuwał nad zapewnieniem bezpieczeństwa w sieci.
   Przychodzi czas podsumowań, ustalania wniosków i rekomendacji. Nauczyciele będą wystawiali roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne.
   Podczas szkolenia przedstawimy Państwu rozwiązania dotyczącej sprawnej klasyfikacji, podsumowania nadzoru z gotowymi wnioskami z ewaluacji, kontroli, wspomagania, monitorowania i obserwacji zajęć. Podpowiemy jak sprawnie przygotować radę klasyfikacyjną i podsumowującą pracę szkoły. Podamy materiały do pracy zespołowej nauczycieli. Gotowe wzory będą inspiracją do twórczych rozwiązań w pracy dyrektora.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik szkolenia potrafi sprawnie podsumować pracę zespołów, dokonać analizy i oceny , sformułować wnioski i ustalić rekomendacje.
 2. Będzie wiedział jak dokonać podsumowania nadzoru pedagogicznego, przedstawić wnioski, pokazać efektywność jego sprawowania.
 3. Potrafi wskazać zmiany dokonane w planie nadzoru w związku z organizacją pracy szkoły trybem zdalnym, hybrydowym i stacjonarnym.
 4. Sprawnie przeprowadzi radę klasyfikacyjną i podsumowującą z niezbędnymi uchwałami, zapisami w protokole i wnioskami.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Klasyfikacja roczna i końcowa za rok szkolny 2020/21 – przepisy prawa, terminy, procedury, ocena form zdalnych.
 2. Egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe, zastrzeżenia do trybu wystawiania ocen- , organizacja, rozwiązania prawne.
 3. Przebieg rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji rocznej i końcowej – (forma stacjonarna lub online) – ustalenie porządku zebrania, niezbędne uchwały, zestawienia, analizy porównawcze.
 4. Ustalenie zadań dla członków rady pedagogicznej, podanie wzorów opracowań ocen i analiz.
 5. Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, efektów kształcenia i wychowania – realizacja podstawy programowej, programu wychowawczo-profilaktycznego – przykładowe opracowania.
 6. Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego – podanie gotowych opracowań.
 7. Przygotowanie i przeprowadzenie zebrania podsumowującego pracę szkoły – podjęcie uchwały w sprawie wykorzystania wyników nadzoru – wzór uchwały z propozycją realizacji wniosków.
 8. Informacja dyrektora i nauczycieli o realizacji zadań szkoły w trybie zdalnym, hybrydowym i stacjonarnym.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs za naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa 9.00 – 13. 00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej;
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.