Dziecko z depresją w szkole.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że na depresję może cierpieć nawet 0,3% dzieci w wieku przedszkolnym, 2% dzieci w młodszych klasach szkoły podstawowej i 4–8% nastolatków.
   Niestety, w Polsce również zaburzenia emocjonalne, w tym depresja stają się jednym z najpowszechniejszych problemów zdrowotnych wśród nastolatków. Szacuje się, że nawet u 20 procent młodych osób, przed ukończeniem 18 lat wystąpią zaburzenia depresyjne, a już co trzeci nastolatek może mieć objawy tej choroby.
   Depresję czasem trudno jest odróżnić od buntu młodzieńczego, czy typowych zachowań okresu adolescencji. Wiąże się z tym wiele niebezpieczeństw, a najgroźniejszym jest ryzyko podjęcia próby samobójczej przez nastolatka.
   Dlatego podczas szkolenia dokładnie omówione zostaną symptomy depresji u dzieci i młodzieży, które różnią się od powszechnie znanych, w celu rozpoznawania jej u uczniów. Przedstawione zostaną sposoby reagowania, pomocy i pracy z dziećmi z podejrzeniem depresji.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Głównym celem szkolenia jest nauka rozpoznawania symptomów problemów emocjonalnych, w tym przede wszystkim depresji u dzieci i młodzieży oraz strategii pomocy i sposobów pracy z uczniami.
Po szkoleniu uczestnicy:

 • potrafią rozpoznać symptomy problemów emocjonalnych u dzieci i młodzieży
 • znać będą objawy depresji u dzieci i młodzieży
 • wiedzieć będą, jak rozpoznać depresję
 • wiedzieć będą jaką strategię pomocy zastosować wobec ucznia i rodziców
 • znać będą sposoby pracy z uczniem z podejrzeniem lub zdiagnozowaną depresją.
 • potrafią rozpoznać symptomy problemów emocjonalnych

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Krótka charakterystyka nastolatków w okresie adolescencji.
 2. Czym jest depresja młodzieńcza?
 3. Objawy depresji u dzieci i młodzieży.
 4. Jak rozpoznać, czy dziecko choruje na depresję?
 5. Strategie pomocy uczniom z podejrzeniem lub zdiagnozowaną depresją.
 6. Sposoby pracy z uczniami z depresją.
 7. Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy, pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240 minut)
Liczba uczestników: do 36 osób (w przypadku małych szkół istnieje możliwość łączenia)

INFORMACJE DODATKOWE:

Dyrektor szkoły i każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały i zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Od Państwa oczekujemy przygotowanej sali, w której można wyświetlić pokaz slajdów.