Dokumentowanie pracy nauczyciela w oparciu o aktualne przepisy prawa.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Dokumentowanie pracy to jedno z zadań nauczyciela. Jest to zadanie ważne Powinno być zgodne z przepisami prawa oświatowego. Oprócz dokumentów wskazanych przez ustawodawcę nauczyciel prowadzi dokumentację obowiązująca w konkretnej szkole. Taki charakter może mieć dokumentacja zespołów nauczycielskich, współpracy z rodzicami, innowacji, projektów… Ważne jest rzetelne, terminowe, zgodne z prawem prowadzenie dokumentacji.
Podczas szkolenia nauczyciel uzyska pełną informację na temat niezbędnej dokumentacji w jego pracy, ciekawych wzorów i rozwiązań a także przepisów prawa regulujących jej prowadzenie.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

  1. Uczestnik zna przepisy prawa oświatowego.
  2. Uczestnik prawidłowo dokumentuje pracę.
  3. Uczestnik jest świadomy odpowiedzialności za prawidłowe prowadzenie dokumentacji.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Dokumentowanie – prawo zewnętrzne i wewnętrzne.
  2. Dokumentowanie przebiegu nauczania oraz działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
  3. Dokumentowanie pracy nauczyciela-wychowawcy.
  4. Dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  5. Inna dokumentacja. Protokoły i uchwały rady pedagogicznej, zarządzenia dyrektora.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240 minut)
Liczba uczestników: do 36 osób (w przypadku małych szkół istnieje możliwość łączenia)

INFORMACJE DODATKOWE:

Dyrektor szkoły i każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały i zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Od Państwa oczekujemy przygotowanej sali, w której można wyświetlić pokaz slajdów.