Dokumentowanie nadzoru pedagogicznego – działania podnoszące jakość pracy szkoły.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Nowe i zmieniające się przepisy prawa oświatowego zobowiązują dyrektora i nauczycieli do innego spojrzenia na sprawowanie nadzoru pedagogicznego. Nie wystarczy opracować
i przedstawić plan nadzoru – należy zadbać o wysoką jakość tego nadzoru. Znajomość nowych rozwiązań, przynoszących efekty dla ucznia, nauczyciela, promujących wysoką jakość szkoły/placówki w środowisku ułatwi dyrektorowi to zadanie i przyniesie wymierne korzyści.
   Podczas spotkania zaproponujemy Państwu różnorodne sposoby i narzędzia
do realizacji zadań na wysokim poziomie. W obszarze ewaluacji wewnętrznej podpowiemy jak sprawnie i skutecznie ją przeprowadzić. W zakresie kontroli podamy jakie narzędzia wykorzystać, aby jakość tej kontroli przynosiła określone korzyści . Wskażemy też nowe kierunki i zakresy wspomagania nauczycieli. Omówimy obszary monitorowania, przedstawimy narzędzia. Zwrócimy uwagę na sposób formułowania i wdrażania wniosków z nadzoru. Serdecznie zapraszamy.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik szkolenia pozna aktualne przepisy prawa dotyczące budowy planu nadzoru.
 2. Będzie widział jak przedstawić poszczególne formy nadzoru, aby przyniosły określone efekty dla ucznia i motywowały nauczycieli do pracy na wysokim poziomie.
 3. Pozna określone narzędzia do dokumentowania różnych form nadzoru..

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Omówienie tekstu jednolitego rozporządzenia w sprawie nadzoru z dnia 14 sierpnia
  2020 r. (poz.1551) oraz zadań wynikających z ustawy Prawo oświatowe.(Dz. U. z 2020r. poz.910 i 1378)
 2.  Zadania dyrektora i kadry kierowniczej w tworzeniu planu nadzoru.
 3. Analiza przykładowych planów nadzoru, zwrócenie uwagi na formy nadzoru.
 4. Organizacja ewaluacji wewnętrznej w placówce:
  a) przydział czynności, harmonogram,
  b) przykłady różnych projektów,
  c) tworzenie narzędzi, analiza,
  d) realizacja ewaluacji,
  e) opracowanie wyników, tworzenie raportu,
  d) upowszechnienie wyników, realizacja wniosków.
 5. Analiza i omówienie narzędzi do kontroli.
 6. Obserwacja jako jedna z form nadzoru pedagogicznego, cechy dobrej obserwacji.
 7. Etapy obserwacji, przygotowanie, realizacja, podsumowanie i ocena.
 8. Przykładowe wzory arkuszy obserwacji dotyczące zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i innych.
 9. Monitorowanie – omówienie przykładowych narzędzi. 
 10. Realizacja wyników i wniosków z nadzoru, formułowanie rekomendacji, podjęcie uchwały.
 11. Omówienie przykładowych rozwiązań podnoszących jakość pracy szkoły.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy szkół i placówek, wicedyrektorzy, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs za naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego trwa 8.30 -14.30; online trwa 9.00-13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.