Depresja i inne zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży - niezbędna wiedza dla nauczycieli.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że na depresję może cierpieć nawet 0,3% dzieci w wieku przedszkolnym, 2% dzieci w młodszych klasach szkoły podstawowej i 4–8% nastolatków.
   Niestety, w Polsce również zaburzenia nastroju, w tym depresja stają się jednym z najpowszechniejszych problemów zdrowotnych wśród nastolatków. Szacuje się, że nawet u 20 procent młodych osób, przed ukończeniem 18 lat wystąpią zaburzenia depresyjne, a już co trzeci nastolatek może mieć objawy tej choroby.
   Coraz więcej dzieci i nastolatków doświadcza zaburzeń lękowych, dokonuje samookaleczeń, ma myśli samobójcze.
   Dlatego podczas szkolenia dokładnie omówione zostaną symptomy depresji i innych powszechnych zaburzeń nastroju u dzieci i młodzieży, w celu rozpoznawania ich u uczniów. Przedstawione zostaną sposoby reagowania, pomocy i pracy z dziećmi z podejrzeniem depresji, zaburzeń lękowych, samookaleczania, myśli samobójczych.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Głównym celem szkolenia jest nauka rozpoznawania symptomów zaburzeń nastroju, w tym przede wszystkim depresji i lęków u dzieci i młodzieży oraz strategii pomocy i sposobów pracy z uczniami.
Po szkoleniu uczestnicy:

 • znać będą objawy depresji i innych zaburzeń nastroju u dzieci i młodzieży
 • wiedzieć będą, jak je rozpoznać
 • wiedzieć będą jaką strategię pomocy zastosować wobec ucznia i rodziców
 • znać będą sposoby pracy z uczniem z podejrzeniem lub zdiagnozowaną depresją, zaburzeniami lękowymi i innymi zaburzeniami nastroju.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Krótka charakterystyka nastolatków w okresie adolescencji.
 2. Czym jest depresja młodzieńcza?
 3. Objawy depresji, zaburzeń lękowych i innych zaburzeń nastroju ( anhedomia, dystymia) u dzieci i młodzieży.
 4. Jak rozpoznać, czy dziecko choruje na depresję i inne zaburzenia nastroju?
 5. Strategie pomocy uczniom z podejrzeniem lub zdiagnozowaną depresją, zaburzeniami lękowymi.
 6. Sposoby pracy z uczniami z depresją i zaburzeniami lękowymi.
 7. Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy, pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs z naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 12.30 do 16.30.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.