Wsparcie uczniów po powrocie do szkoły, w tym zadania szkoły w świetle wytycznych MEiN dotyczących działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie do szkół i placówek.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się ze skutkami pandemii, które mogą wystąpić u uczniów w związku z długotrwałą izolacją. Podczas szkolenia zostaną omówione symptomy, jakie mogą wystąpić u uczniów oraz sposoby reagowania i radzenia sobie z emocjami uczniów.
Zostaną omówione konkretne przykłady działania/postępowania w przypadku zaobserwowania niepokojących zachowań uczniów, zasady dobrej komunikacji, zasady przekazywania informacji zwrotnej i „Porozumiewania bez Przemocy”.
Uczestnicy dowiedzą się, jakie wnioski i rekomendacje dla szkół i nauczycieli zostały przedstawione w Raporcie opracowanym na zlecenie MEiN oraz zapoznają się z wytycznymi MEiN dotyczącymi działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie do szkół i placówek.
Będzie także możliwość zadawania pytań.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cele:

 1. uzyskanie umiejętności rozpoznawania emocji i potrzeb uczniów
 2. poznanie zasad dobrej komunikacji i informacji zwrotnej
 3. poznanie znaczenia relacji interpersonalnych
 4. poznanie wniosków i rekomendacji z Raportu

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Co niesie za sobą pandemia – wyniki badań
 2. Skutki izolacji w czasie pandemii
 3. Jak wspomagać dzieci po powrocie do szkoły
  1) słuchaj i nie oceniaj
  2) cechy i narzędzia aktywnego słuchania
  3) komunikacja niewerbalna
  4) rodzaje komunikatów i ich znaczenie
  5) informacja zwrotna
  6) bezpieczna przestrzeń w klasie
  7) uważność i bezwarunkowe wsparcie
  8) akceptacja i współpraca
 4. Wytyczne MEiN dotyczące działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie do szkół i placówek.
 5. Potrzeby ucznia po powrocie do środowiska szkolnego – rekomendacje z Raportu
 6. Wnioski i rekomendacje dla systemu edukacji, dotyczące obszaru wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego – na podstawie Raportu
 7. Propozycje nowych rozwiązań „Jak pomóc uczniom po powrocie do szkoły? – przykłady rekomendacji dla szkoły, zadania dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów – na podstawie Raportu
 8. Nauczyciel też powinien zadbać o siebie – jak to zrobić?
 9. Na zakończenie o „porozumiewaniu się bez przemocy”.

ADRESACI SZKOLENIA:

szkolenie przeznaczone dla nauczycieli szkół i przedszkoli

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 3 godziny (180)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej;
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.

Close Menu
×
×

Koszyk