Wsparcie psychologiczne uczniów w radzeniu sobie w nowej rzeczywistości szkolnej, w tym zadania nauczycieli w świetle rekomendacji MEiN.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z zadaniami wynikającymi z przepisów prawa w aspekcie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego każdego ucznia. Podczas szkolenia zostaną omówione sposoby budowania relacji interpersonalnych istotnych z punktu widzenia wsparcia każdego ucznia, w tym zasady dobrej komunikacji, przekazywania informacji zwrotnej, radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz „Porozumiewania bez Przemocy”. Zostaną omówione zasady i zalety pracy zespołowej oraz sposoby radzenia sobie ze stresem.
Będzie także możliwość zadawania pytań.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cele:

 1. zapoznanie uczestników szkolenia z zadaniami nauczyciela wynikającymi z przepisów prawa, w tym rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 2. uzyskanie umiejętności rozpoznawania emocji i potrzeb uczniów
 3. poznanie zasad dobrej komunikacji i udzielania merytorycznej informacji zwrotnej
 4. poznanie znaczenia relacji interpersonalnych w budowaniu atmosfery pracy

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogicznej jako bieżące działanie nauczyciela w świetle rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Wsparcie każdego ucznia jako podstawowy warunek realizacji procesu dydaktycznego:
  1) cechy i narzędzia aktywnego słuchania;
  2) komunikacja niewerbalna;
  3) rodzaje komunikatów i ich znaczenie, informacja zwrotna;
  4) bezpieczna przestrzeń w klasie – uważność i wsparcie.
 3. Jak uczyć uczniów asertywności – szkolne działania nauczycieli i specjalistów.
 4. Budowanie relacji w szkole – rola nauczycieli. Radzenie sobie ze stresem.
 5. Praca zespołowa na rzecz budowania dobrych relacji w szkole.
 6. O „porozumiewaniu się bez przemocy”.

ADRESACI SZKOLENIA:

szkolenie przeznaczone dla nauczycieli

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.

Close Menu
×
×

Koszyk