Jak realizować zadania z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2022/23 – omówienie sposobów realizacji, dokumentowania, przedstawienie gotowych narzędzi. Sposób wprowadzania zmian.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

     Jednym z kluczowych zadań w pracy dyrektora jest realizacja nadzoru   pedagogicznego. Mamy za sobą realizację nadzoru w I okresie. Dyrektor podał wnioski, podjęto uchwałę, a w niej opisano sposób realizacji tych wniosków w celu podniesienia jakości pracy szkoły. W drugim okresie dyrektor będzie nadal realizował zadania, może wprowadzić modyfikację tego planu. Przedstawimy te rozwiązania. Ważne jest, aby nadzór realizowany był w sposób sprawny i zgodny z nowym rozporządzeniem w sprawie nadzoru.  
    Podczas spotkania przypomnimy plan nadzoru, szkoły i przedszkola, zwrócimy uwagę na jego prawidłową, zgodną z przepisami prawa budowę. Opiszemy  sposób przedstawienia nowego zakresu tematyki kontroli, obszarów wspomagania. Omówimy też obserwacje zajęć, w tym prowadzonych zdalnie. Zaproponujemy ciekawe arkusze obserwacji zarówno dla szkól i dla przedszkoli. Przyjrzymy się omówieniu zajęć i wnioskom z nich płynącym. Podpowiemy, jak je sformułować i kontrolować ich realizację, aby wpływała na podniesienie jakości pracy szkoły. Przypomnimy wybrane wnioski za I okres i  budowę uchwały w sprawie realizacji wniosków. Serdecznie zapraszamy.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik szkolenia będzie wiedział, jak prawidłowo zbudować plan nadzoru, uwzględniając wszystkie jego formy.
 2. Będzie tak nadzorował zawarte w nim zadania, aby przyniosły określone efekty dla ucznia i motywowały nauczycieli do pracy na wysokim poziomie
 3. Pozna ciekawe narzędzia do dokumentowania różnych form nadzoru.
 4. Potrafi wprowadzić konieczne zmiany w planie nadzoru, gdyby zaistnieje taka potrzeba.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Krótkie omówienie aktualnych przepisów prawa dotyczących nadzoru pedagogicznego ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian.
 2. Nadzór sprawowany przez dyrektora i organ nadzoru pedagogicznego – przedstawienie zadań.
 3. Omówienie przykładowych planów nadzoru dla szkół i przedszkoli.
 4. Różne narzędzia do kontroli – szczegółowa analiza.
 5. Wspomaganie nauczycieli wynikające z obserwacji, wniosków, informacji zwrotnej.
 6. Obserwacja jako jedna z form nadzoru pedagogicznego – etapy obserwacji.
 7. Przykładowe wzory arkuszy obserwacji dotyczące zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, w tym prowadzonych zdalnie.
 8. Sposób wprowadzenia zmian do planu nadzoru.
 9. Realizacja wyników i wniosków z nadzoru, formułowanie rekomendacji, podjęcie uchwały.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs online lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 9.00 – do 13. 00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej i papierowej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.