Nauczanie zdalne a ochrona danych osobowych w świetle RODO.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Ochrona danych osobowych, w tym ich właściwe przetwarzanie, stwarza nadal niektórym podmiotom wiele problemów, także w kontekście nauczania zdalnego.
Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami i podstawami prawnymi przetwarzania danych uczniów oraz możliwymi skutkami ich nieuprawnionego udostępnienia.
W czasie szkolenia zostaną omówione zasady przetwarzania danych w przypadku nauczania zdalnego i wymogami bhp w przypadku świadczenia pracy poza siedzibą pracodawcy. Zostaną także omówione podstawy prawne udostępniania danych osobowych instytucjom zewnętrznym.
Będzie także możliwość zadawania pytań.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnik szkolenia pozna między innymi:

 1. zasady przetwarzania danych osobowych w kontekście RODO
 2. podstawy prawne przetwarzania danych, w tym w przypadku nauczania zdalnego
 3. możliwe przypadki naruszenia ochrony danych osobowych

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. RODO w praktyce szkolnej:
  1) podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w szkole
  2) ryzyko utraty danych osobowych uczniów
  3) przetwarzanie danych osobowych uczniów, w tym na podstawie zgody
  4) ochrona wizerunku w świetle prawa
 2. Nauczanie zdalne a RODO
 3. Obowiązki z zakresu bhp a nauczanie zdalne
 4. Zasady bezpieczeństwa w związku z epidemią COVID-19 – obowiązek noszenia maseczki – podstawa prawna
 5. Udostępnianie danych osobowych instytucjom zewnętrznym
 6. Zwalnianie uczniów z zajęć na podstawie oświadczenia rodziców
 7. Odpowiedzialność za naruszenie zasad ochrony danych.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy szkół i placówek

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240 min)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej;
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online -odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.