Kompetencje i odpowiedzialność dyrektora w zakresie finansowania zadań oświatowych.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Zadania dyrektora w zakresie gospodarowania środkami publicznymi określone są przez odpowiednie ustawy i rozporządzenia. Wydatkując takie środki należy kierować się określonymi w prawie zasadami, ponieważ ich nieprzestrzeganie może rodzić odpowiedzialność, łącznie z zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych związanych z wydatkowaniem środków publicznych.
Planowanie finansowe powinno opierać się na rzetelnych informacjach, od których zależy również wysokość subwencji oświatowej. Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych obliguje między innymi dyrektora do terminowego i prawidłowego wprowadzania danych do SIO.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

  1. Uczestnik szkolenia zostanie zapoznany z wybranymi przepisami prawa dotyczącymi planowania i wydatkowania środków publicznych
  2. Pozna zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  3. Uczestnik szkolenia pozna również zasady gospodarowania środami pozabudżetowymi

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Planowanie finansowe w świetle ustawy o finansach publicznych i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
  2. Zaciąganie zobowiązań w świetle ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – przykłady naruszenia dyscypliny finansów publicznych
  3. Zawieranie umów w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych
  4. Zawieranie umów ubezpieczeniowych
  5. Finansowanie wycieczek szkolnych
  6. Zbiórki pieniężne na terenie szkoły
  7. Odpowiedzialność dyrektora w świetle ustawy o rachunkowości

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów szkół i przedszkoli.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs z naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 9.00 do 13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.